Temel Bilgiler

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ONU KORUYAN İNSANDIR
TOPRAK; EĞER ÜZERİNDE ONU SEVEN İNSAN YAŞIYORSA VATANDIR.
 Arman Bıçakçı

-----------------------------------------------------------------
Banka hesap No: Şişli Ziraat Bankası (Şb. Kodu 484)  1692743-5009

İBAN NO:TR38 0001 0004 8401 6927 4350 09

 

Bağış toplayan Dernek değil, bağış kabul eden Derneğiz. Adımızı kullanarak kapı kapı dolaşıp dergi, gazete ve saire satış yapanlara itibar etmeyiniz.
------------------------------------------------------------------------------
   
------------------------------------------------------------------------------
        İnsanların anlık sıra dışı bir ortamda verdikleri refleks kendilerini ya aptal ilan ettirir ya da kahraman. Olayın neye mal olduğu önemlidir.
---------------------------------------------------------------------

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

21,01,2013

 

 

6385 SAYILI KANUNLA YAPILAN İLAVE ÜCRET ALINMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

 

19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

Bu değişiklik uyarınca vakıf üniversiteleri ve sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden kamu idaresi sağlık hizmeti sunucularından sevk edilip edilmemesine bakılmaksızın otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç ilave ücret alınmayacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

------------------------------------------------------------------------
05,12,1012


Gazi İşleri Bakanlığı‏

Amerika'da Gazi İşleri Bakanlığı (Department of Veterans) olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'de Şube düzeyinden yukarı çıkamadılar Gazilerimiz... 

Amerika'da Askeri Mezarlıklar ( Yani bizdeki Şehitlikler) 'in bakım ve işletilmesinden Hangi Bakanlık sorumlu biliyor musunuz? Savunma Bakanlığı (Department of Defense) değil!! Ya kim? ABD Gazi İşleri Bakanlığı... Askerine böyle sahip çıkan sistem mi arıyorsunuz. İşte hem de İleri Demokrasinin çakması değil, hakikisi. http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Veterans_Affairs


Kabinenin (Hükümetin ) İkinci en büyük Bakanlığı. Bizde - Türkiye'de daha Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgi alanına dahi girememişler. Milli Savunma Bakanlığının içinde kalmış Şehitliklerin İşletilmesi. Gaziler de dağınık nizam Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlıkta çekirdek Şubeler elinde.

Türkiye Terörle Mücadelede verdiği 40.000 şehit bile siyasilere ve bürokrasiye anlatamamış kendini. Şehit ve Gazi Aileleri; sesimi bu alanda özel mektupla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına duyurmaya çalıştım. Bilmem okuma zahmetine girdiler mi? Engelliler Haftası nedeniyle tüm Gazi ve Şehitlerimize hasrediyorum bu yazımı...

Fehim GÜLER


------------------------------------------------------------------------------
15,11,2012
Gazi ve Şehit Ailesi SERBEST kartlarımız geçerlidir. 
Belediye Toplu Taşıma araçlarında özellikle çift katlı otobüslerde çıkacak sorunların çözümü için aranacak telefon numarası. aşağıdadır.
0212 372 20 00 dahili 1
------------------------------------------------------------------------

Tatbikat, manevra, toplu hallerde intikal ve balık adam ile paraşüt durumlarında yaralanarak malul kalmış arkadaşlar daha önce tahsil durumlarına  göre kademe derece ilerlemesinden yararlanmışlardı. Ancak 5434/45 s.y. kapsamında olup da yukarıda sayılan görevlerin dışındaki  Ordu Vazife Malulleri de SGK ya dilekçe vermeleri durumunda, kendilerine de tahsil durumlarına göre maaşlarında DERECE - KADEME ilerlemesi yapılacaktır. İlkokul mezunlarından diploma şartı aranmamaktadır. Ancak Ortaokul, Lise ve Üniversite mezunu arkadaşlardan dilekçeye ek olarak diploma F.K. si istenmektedir.

……./……/20…

ÖRNEK DİLEKÇE 

T.C.

S.G.K.BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Md.lüğü

Primsiz Aylıklar dairesi

Tuna Cd. No:7 KIZILAY-ANKARA

   

            Kurumunuzdan Ordu Vazife Malulü olarak maaş almaktayım. Yeni çıkan ek 77. Maddeye göre kademe ve derecemin düzeltilerek maaşıma intibakını saygılarımla arz ederim.

 

ADI-SOYADI

 

SİCİL:. NO:

TC. NO:

 

 

 

A   D   R   E   S                       


-------------------------------------------------------------------------------------


21,09,2012

19 Eylül Gaziler Gününde Sayın Vali ve İ.B.B.Bşk.nı  ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde SERBEST KARTLARIMIZIN bundan böyle eskisi gibi geçerli olduğuna karar alınmıştır.

Geçersiz olduğunu ve/veya indirmeye kalkan otobüslerin plaka numarası alınıp anında yapılacak şikayetler cezasız kalmayacaktır. Bilgilerinize.

-----------------------------------------------------------------------------

Bilindiği üzere 3713 sayılı yasa kapsamına giren ŞEHİT Ailelerimiz ve Malul GAZİ'lerimiz Üniversite mezunu düzeyinde kademe ve derece ilerlemesi alacaklardır. Bu bağlamda kendilerine kademe, derece ilerlemesinden doğan zamlar intibak edecektir. Zam miktarları kişinin şehit olduğu veya malul kaldığı tarihe göre değişik miktarlarda olacaktır.
İntibakların Ekim ayı maaşına yetiştirilmesi için SGK da yoğun bir çalışma olduğu haberi alınmıştır.
Miktarlar belli değildir. Umarız tatmin edici olur.
--------------------------------------------------------------------------

2012-2013 Dönemi Eğitim yardımı miktarları

İlk 8 yıl için: 1.073,oo TL.

Lise………:1.610.oo TL.

Üniversite..: 2.147,oo TL.


29,08,12

                                                            DUYURU
                                                     EĞİTİM YARDIMI

T.C.

S.G.K.BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Md.lüğü

Primsiz Aylıklar dairesi

Tuna Cd. No:7 KIZILAY-ANKARA

 

 

            Ekte öğrenci belgesi bulunan Kızım/Oğlum………………………………

İçin eğitim yardımının tarafıma gönderilmesini saygılarımla arz ederim.

 

 

ADI – SOYADI

 

 

 

Sicil no:

 

 

A   D   R   E   S                                 

 

 

 

 

E    K    L    E    R                              

… Adet Öğrenci belgesi


-----------------------------------------------------------------
         05,07,2012

YENİ ÇIKAN YASALAR HAKKINDA

 

  1. Şehit anne-baba olarak bugüne kadar bir sosyal kuruluştan veya durumu iyi olduğu için maaş alamayan her şehit ailesi yeni yasaya göre maaş ve ücretsiz seyahat kartı alabilecek.
  2. Sadece Şehit Aileleri için 2. İş hakkı da çıkmış olup, bekâr olan şehidin kardeşi de kullanabilecektir. Evli idi ise ve daha önceki iş hakkını kardeş kullanmışsa, ikinci iş hakkı önceliği eş ve çocuğa düşer, feragatları halinde kardeş kullanabilir.
  3. Terörle mücadele kapsamına giren Er ve Erbaşların üniversite mezunu sayılacaklar ve kademe derece yükselmesi ona göre yapılacaktır.
  4. Tatbikat, Manevra, toplu hallerde intikal ve Nöbet esnasında hayatını kaybeden Er ve Erbaşlar da Şehit sayılacaklardır.
  5. Terörle mücadele de malul Gazi olan arkadaşlarımızın da çocuklarına Ücretsiz Seyahat Kartı verilecektir. Ancak halen bir yönetmelik çıkmadığı için işlem yapılmamaktadır.

    Ordu Vazife Malulleri için maalesef hiç bir iyileştirme olmamıştır.

--------------------------------------------------------------------------
03,07,2012


06,07,2011 TARİH VE 27986 SAYILI RESMİ GAZETE ÖZEL KREŞ VE BAKIM EVLERİ HAKKINDA KANUN

 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (g), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“b) Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,”

“d) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar,”

“e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları,”

“g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar,

h) Şehit ve malûl gazi çocukları,

ı) Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar.”

-----------------------------------------------------------------
12,09,2011

DUYURU

 

Kara yolları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle H sınıfı araçlarda Plaka üzerindeki engelli işareti plakalardan kaldırılmış olup, talep edilmesi halinde normal plakalarla değiştirilecektir.

Engelli araç park yerinden istifade etmek için Trafik Şube Müdürlüğünden Engelli araç Park Kartı alınacaktır.

            Üyelerimize duyurulur.

-----------------------------------------------------------------
04,07,2011

Ö.T.V. Muafiyetini kullanarak binek arabası alan arkadaşlarımız bundan böyle yasalarımızda var olan ancak bugüne kadar aktif kullanılmayan KDV.kanununun 17/4-s Md.nin gereği K.D.V. vergi muafiyeti için de maliye bakanlığına müracaatları gerekmektedir.

Olası alacakları ret cevabı ile Bölge İdare Mahkemesine başvurmaları ve neticesini beklemeleri önerilir. (Mahkemeye başvurup kazanan arkadaşımız vardır, ancak maliye bakanlığı kararı temyize yollamış ve karar beklemededir.) 

3-Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-s maddesi hükmünün yürürlüğe girmesinden önce alınan mallara ilişkin olarak yüklenilen ve o dönem itibariyle indirim konusu yapılan katma değer vergisinin iadesi söz konusu değildir. Ancak, bu malların Kanunun 17/4-s maddesine göre vergiden istisna olarak teslim edilmesi halinde indirilen katma değer vergisinin bir taraftan indirim hesaplarından çıkarılarak beyannamenin 30 uncu satırında beyan edilmesi, diğer taraftan da gelir/kurumlar vergisinin tespiti bakımından gider veya maliyet hesaplarına alınması gerekmektedir.
-----------------------------------------------------------------
                                       DUYURULAR

01.03.2011

BİLGİLENDİRME

 

MADDE 1 - Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmeliğin 11. Md. den sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

ŞEHİT/GAZİ EŞ VE ÇOCUKLARI

Madde 11/A – Şehit, Malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın % 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

 

MADDE 2 – Bu yürütmelik onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

-----------------------------------------------------------------
SGK BİNASI YER DEĞİŞTİRDİĞİNDEN ADRESLERDE DE DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR.

Aşağıda yazılan adres  Er ve Erbaşlar içindir.


                                    T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
           Emeklilik Hizmetleri Genel Md.lüğü
                    Primsiz Aylıklar Dairesi 
          Tuna Cd. No:7   KIZILAY -ANKARA

-------------------------------------------------------------------------

Aşağıda yazılan adres muvazzaf askerler (Subay, Assubaylar ve Uzman Çavuşlar) içindir
       
                                              T.C.
       SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
       Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığına
                 Mithatpaşa Cd. No:7 Sıhhiye-ANKARA
                           
-------------------------------------------------------------

28,06,10
Terör olayları sebebiyle kimin Şehit kimin Şehit değil veya sağ iseler kimin Gazi kimin Gazi olmadığı konusunda eski adıyla Emekli sandığı yeni adıyla SGK ile komutanlıklar arasında muhalefet oluşmaktaydı.Mesela bir askeri müdahale için intikal esnasında meydana gelen patlamalar sonrası vefat edenleri,SGK terör sebebiyle olmadı diye şehit saymayıp,terörle mücadele kapsamında gelir ve tazminat ödemiyordu.Şimdi aşşağıdaki yeni düzenleme ile bu sorun da 09 Haziran 2010 günü TBMM tarafından kabul edilen 6000 sayılı çözüm getirildi.

 
İlgili madde; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasına "12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "birlik halinde intikaller sırasında" ibaresi "birlik halinde intikaller veya mayın dahil patlayıcı madde arama ve temizleme faaliyetlerinin bilfiil yapılması sırasında" şeklinde değiştirilmiştir. 
-----------------------------------------------------------------

03,04,2010

c)      Otomatik Vitesli Araçlarda İstisna Uygulaması

Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.

Anılan yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

-----------------------------------------------------------------

19,04,2010
 

             (Terörle mücadele 2330 ve 3713 s.k.) Şehit ve malul Gazi çocukları için

            2010-2011 döneminde İlkokul 8. sınıf ve Lise 4. sınıfa gidecek çocuklar dershane kayıtları için Genel Kurmay Başkanlığı Şehit ve Gazi işlem Şubesine göndermek üzere isimlerinin Derneğimize bildirmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize rica olunur.

        Biz Dernek olarak çocukların isimlerini Genel Kurmay Başkanlığı İlgili Şubeye gönderiyoruz. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bütün çocukların dersanelere yerleştirilme durumu olmayabiliyor. Zira arada hernekadar G.K.B. var isede, dersanelerde kontenjan olmayabiliyor. bu yüzden illa da olacak diye bir durum yok. Bilgilerinize rica olunur.-----------------------------------------------------------------

 06,01,2010

19,05,2009

ÖZEL TERTİBATLI ARABA İÇİN

Yurt içinden veya dışından ÖTV. Muafiyetli araba almak isteyenlerin bilgi edinmeleri için aşağıda yazılı siteye girmeleri yeterlidir. Site adının üzerini tıklayın

www.gumruk.gov.tr   ye giriniz ekranın sağ tarafında YOLCU İŞLEMLERİ’ni tıklayın sonrada MALUL VE SAKATLIK  MUAFİYET VE İSTİSNALARI'nı tıklayın. Bilmek istediğiniz her şeyi orada görebilirsiniz. Tel:  0312 306 85 90                0312 30 681 94    0312 306 89 77-8   
 daha giniş bilgi edinmek isterseniz www.engelliler.biz adresini tıklayınız.Siteye girdikten sonra Forumüstüne tıklayınız.    
--------------------------------------------------------------
06,04,2009

Derneğimizin yoğun baskıları neticesinde Mehmetçik Vakfı 5 ve 6. derece Er ve Erbaş Malul Gazilerimize de 2010 yılının Ocak ayından itibaren senede 2 kere  Ocak ve Haziran ayları olmak üzere toplam 1.000,oo TL. yardım yapacaktır.

Bu miktar mütakip yıllarda artırılacaktır. Hepinize hayırlı olsun arkadaşlarım.   

-----------------------------------------------------------------
13,02,09
Sadece er, erbaş ve yedek subaylar için geçerlidir.

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13 Şubat 2009 tarih ve 27140 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler.

 

MADDE 2- 1111sayılı kanunun 10.maddesinin (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘9.  Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların;

a)  Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir.

b)  Baba ve annenin müşterek karar veremedikleri (anlaşamadıkları) veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda ; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadele kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir.

Bu bent hükümleri seferberlik ve savaş halinde uygulanmaz.


-----------------------------------------------------------------


24,10,08

Önemle bildirilir

Her çalışan arkadaşımızın aşağıda yazılı bu dilekçeyi iş yerine vermesi gerekir. Yeni işe giren arkadaşlarımız için de geçerlidir.
-------------------------------------------------------
       İŞYERİ İSMİ YAZILACAK

…………………………………………….

                                                                        ………………………

 

 

 

İş yerinizde ………………………SSK. Sicil numarası ile çalışmaktayım. Aynı zamanda Emekli Sandığından “Ordu Vazife Malulü” olarak emekli maaşı almaktayım.

 

08 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. 3. Maddenin c bendi hükmüne göre adı geçen kanunun yürürlük tarihi olan 01,10,2008 tarihinden itibaren adıma Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesine son verilmesi;
 hakkımda İş Kazası ve Meslek Hastalığı primi ile Yaşlılık, Malullük ve Ölüm primlerinin yatırılması hususunda;

            Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

 

ADI – SOYADI

A   D   R   E   S                                    ELAN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN DE EMEKLİ OLMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNU SEÇMELİDİRLER.  BELGE KODU 24A İLE PRİMLER ÖDENMESİ GEREKİR. AKSİ, YANLIŞ BİR UYGULAMA OLUR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------


08,09,2008

01 EKİM 2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 3713 SAYILI YASAYA GİREN TERÖR MALULÜ ARKADAŞLARIMIZ DEVLET DAİRELERİNDE DEVLET MEMURU OLARAK MAAŞLARI KESİLMEKSİZİN ÇALIŞABİLECEKLERDİR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
08,09,2008

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Sayı:B13.1.SGK.00.00.01/GSS

5510 sayılı yasa

 

GENELGE/59

 

            3713 Sayılı kanuna göre aylık bağlanmış maluller ile aynı kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

13,06,2008

13 Haziran 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2008/3676 sayılı bakanlar kurulu kararına istinaden “3713 sayılı terörle mücadele kapsamına giren” sol bacak engelli olan gazilerde gümrük vergilerinden muafiyetli araç getirmede özel tertibat aranmayacaktır.

Bakanlar kurulu kararı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

06,06,2008

 

Amme alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki yasa 05.06.2008 tarihinde TBMM.’de kabul edilmiştir.

 

Adı geçen kanunla malul ve engellilerin Ö.T.V. muafiyetli satın aldıkları araçları 5 yıl kullandıktan sonra elden çıkarılması durumunda Ö.T.V. uygulanmayacaktır. 5766 sayılı yasanın 19/f maddesi, 7. maddesi de olabilir

-----------------------------------------------------------------
 22,05,2008
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü sadece kamuya bırakılmıştır.

İstihdamın özel sektörde teşvik edilmesi amacıyla kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında prim miktarları düşürülmüştür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Taner URAN

Genel Başkan

...................................................................................................................................

 

14 Nisan 2008

 

11 Nisan 2008 Trh.111 s.bildirisi

EMEKLİ VE MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMIŞ  OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE İLE TEDAVİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

            MADDE 1 – 06/09/2003 tarihli ve 25221 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Emekli ve Malullük aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ile tedavileri hakkında yönetmeliğin 46 ncı maddesine fıkra eklenerek, sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesi yeterli kabul edilecektir 

-----------------------------------------------------------------

Değerli arkadaşlarım

Sizlerden o kadar çok  E-mail alıyoruz ki, ilginiz ve bize olan güveniniz bizleri  çok memnun ediyor. Bizler de sizlere en güncel ve doğru olduğuna inandığımız haber ve cevapları vermeye çalışıyoruz. Ama bazen haberin kaynağından doğan kısmi yanılgılardan ötürü de özür dileriz.  

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER İÇİN SOL TARAFTAKİ HAKKIMIZDA SAYFASINI TIKLAYINIZ

-------------------------------------------------------
Sevdiğinde güneş gibi ol

Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol

Hataları örtmede gece gibi ol

Tevazuda toprak gibi ol

Her ne olursan ol

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

                           Mevlana

 

 

...................................................................................................................................

 

DEĞERLİ ARKADAŞLAR

Derneğimiz özel sorunlarınızın dışında her zaman sizlerin hizmetinde olup, ilgili konular hususunda almak istediğiniz fikri ve bilgilendirme gibi yardımlara  hazırdır.

Bu bağlamda bize ulaşmak için iletişim hanesine girmeniz yeterli.

Sorularınızı cevaplayarak sizleri memnun kılmak bizleri mutlu etmektedir. İhtiyaç duydukça ziyaret ve telefonlarınızı her zaman bekler sizlerin hizmetinde olduğumuzu hatırlatmak isteriz.  Ynt.Krl. adına saygılar ve sevgiler.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Malul Gazilerce Gümrüksüz Araç İthal Edilmesi (Sb./ Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) 

Kişinin Malul Gazi olması diğer Sakat vatandaşlardan hiç bir farkı olmadığı gibi işlemler esnasında da ayrıcalık tanınmamıştır. Önemli olan kişinin sakatlık % si ve Arabasında özel tertibat gerekip gerekmediği hususudur. özel tertibat gerekiyor ise , ÖTV muhafiyeti olup 5 yıl satamaz şerhi konur, 5 yılın sonunda  ÖTV.sini ödeme gereği kalmadan satılabilir.Şayet 2. veya 3. yılında satmak isterseniz ÖTV.sini ödemek zorundasınız.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tütün ikramiyenizi hesaplamak istiyorsanız sene sonunda 657 sayılı kanuna tabi devlet memuru maaşı  katsayısını aşağıda yazılı sakatlık derecelerine göre verilmiş gösterge rakamları  ile çarparak öğrenebilirsiniz
KATSAYI 0,053505 X GÖTERGE=
1. derece 40      (şehit aileleri dahil)
2. derece 36   
3. derece 31    
4. derece 28    .
5. derece 25    
6. derece 22     


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mor kalpli adam

Yavuz DONAT

GEÇEN hafta Amerika'da iken "bir otomobilin plakası" dikkatimizi çekti.
Plakada "damga... Mühür... Madalya gibi bir şey" vardı.
Sonra "sürücüsüne" baktık.
Madalyalıydı.
Sürücü otomobilini parketti.
Park yerindekiler ona "saygıyla... Sevgiyle... Tebessümle" bakıyorlardı.
Kimi de gidiyor "madalyalı adamın" elini sıkıyordu.
Yanımızdakilere sorduk:
- Bu adam kim? Bu madalya neyin, nesi?
Dediler ki "bu bir gazi... Yakasındaki de Purple Heart."
Purple Heart...
Türkçesi "mor kalp."
Askerlik görevini yaparken yaralananlara verilen madalya.
Polis "mor kalpli" adama selam duruyor.
Lokantadaki garson "mor kalpli" adama "en iyi masayı" gösteriyor.
Bazı müşteriler de "mor kalpli" adamın yanına yaklaşıp "siz, bizim için savaştınız... Teşekkürler" diyor.
"Mor kalpli" adamla resim çektirenler bile var.
* * *
SAĞIMIZ, solumuz "gazi" dolu...
Ara, sıra gazetelerde bir röportaj yayınlanır...
Gülhane Hastanesi'ndeki gazilerle ilgili.
Sonra...
Sonrasını bilmiyoruz.
"Bizim için" yaralanan bu adamlar "ne yer, ne içerler?"
"Lokantaya gidecek" 
paraları var mı?
Garson onlara "nasıl davranır?"
Polis "selama durur mu?"
Bilmiyoruz.
* * *
MADALYA...
"Alt tarafı" teneke parçası.
Maliyeti "kaç para" ki?
Ama "anlamı... Ağırlığı" para ile ölçülebilir gibi değil.
Sahi biz de "bizim için yaralanan" insanların yakalarına "böyle bir madalya" takıyor muyuz?
Bunu da bilmiyoruz.
* * *
AMERİKA'da "mor kalpli" adamla ilgilendik.
Öğrendik ki "asker emeklileri için" bir hastane vardır.
Ve bu hastanenin kapıları, "mor kalpli" adama, ömür boyu açıktır.
* * *
AMERİKA'da bazı "şehitlikler" mevcut.
En bilineni Washington'daki Arlington Mezarlığı.
"Mor kalpli" 
adamın gömüleceği yer orası.
* * *
BİZ bu konu ile ilgilenince, yıllardır Amerika'da (Evansville) üniversite hocalığı yapan Mehmet Kocakülah "takvimi" gösterdi.
Takvimde "önemli günler" işaretli.
Bunlardan biri de "11 Kasım, Gaziler Günü."
Her yılın 11 Kasım'ında bankalar, okullar, hükümet binaları kapalı.
Her yerde "geçit törenleri" düzenleniyor.
Ve bütün ülke "mor kalpli" adama teşekkür ediyor.
* * *
KOCAKÜLAH Hoca'nın eşi Amerikalı... Janine.
Ondan rica ettik.
"Mor kalpli" adam ne yer, ne içer, nerede çalışır?
Öğrenmesini istedik.
Öğrendi...
Eğer "gazi" çalışabilir durumdaysa, devlet ona mutlaka iş buluyor.
Çalışamayacak durumdaysa...
Devlet onun bütün ihtiyaçlarını, ömürboyu karşılıyor.
* * *
AMERİKA'da beyaz, siyah, kadın, erkek, zengin, fakir "herkes eşit."
Ama "mor kalpli" adam, "üstün insan."
"Ayrıcalıklı."
Onun sahip olduğu ayrıcalığa "Amerikalı parlamenter bile" sahip değil.
* * *
AMERİKA'dan döneli yarın bir hafta olacak.
Kafamız hala "mor kalpli" adamda.
"mor kalpli" adam, ülkesi için yaralandı.
Ya bizim "gazilerimiz" ne için, kim için yaralandılar?
Ey gazi!..
Yakana bir madalya takamadık.
Madalyalı pek çok "Kurtuluş Savaşı Gazisi"ni ise bir dilim ekmeğe muhtaç ettik.
Amerikalı, 11 Kasım'da gazisine "şükranını" sundu.
Bari biz de bugün... 11 Ocak Pazar günü "özürümüzü" sunalım:
- Ey gazi, senden özür diliyoruz.

-----------------------------------------------------------------

S.G.K. dan Eğtim yardımı almak için okuldan aldığınız  öğrenci belgeleri gönderilmeye başlanmıştır. 31 Aralık tarihi son gündür.
Dilekçe Dernekten temin edilebilir.
------------------------------------------------------------------------------
12,01,2012    TÜTÜN İKRAMİİYESİ

1. DERECE 2.647,50 TL.

2. DERECE 2.382,75 TL.

3. DERECE 2.051,80 TL.

4. DERECE 1.853,25 TL.

5. DERECE 1.654,70 TL.

6. DERECE 1.456,10 TL.
...........................................................................................................................................................
25,12,2012

2013 yılı Şubatın ilk haftasında verileceği tahmin edilen TÜTÜN İKRAMİYESİ miktarları son katsayıya göre aşağıya çıkarılmıştır.

1.DERECE   2.955,00 TL.
2.DERECE   2.660,00 
3.DERECE   2.290,00
4.DERECE   2.065,00 
5.DERECE   1.845,00
6.DERECE   1.625,00

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Temel Bilgiler Fotoğrafları
    Temel Bilgiler Dökümanları