İçişleri Bakanlığı Genelgesi
İçişleri Bakanlığı Genelgesi için tıklayınız.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.0.05.01.00.249.4207 05/08/2011
Konu : Şehit Yakınları ve Gaziler


Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna gösterdikleri üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkları ile herkese örnek olan şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri olan anne ve babaları, eş ve çocukları ile bu kutsal görev sırasında yaralanıp gazi olan vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam şartlarını iyileştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak millet ve devlet olarak bizim asli görevimizdir.

Bakanlığımızın bütün birimleri ile birlikte vali ve kaymakamlarımız tarafından, şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü sorunuyla bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en hassas şekilde ilgilenilecek ve onlara layık oldukları kıymetin verildiği hissettirilecektir.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, vali ve kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinasyonunda aziz şehitlerimizin milletimize emaneti olan yakınlarının ve gazilerimizin içinde bulunduğumuz Ramazan Ayını ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli yardımların yapılmasını,

Aziz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize devlet olarak sahip çıktığımızın bir göstergesi olarak, içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı içinde bizzat il valileri tarafından bütün şehit yakınları ve gazilerimizin aileleri ile birlikte davet edileceği iftar programları düzenlenmesini,

Ayrıca, 2011–2012 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan yetimleri ile kahraman gazilerimizin çocuklarının eğitime yönelik her türlü ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasını,

Yapılan yardımların 24.10.2011 tarihine kadar ekte gönderilen forma işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesini önemle 

Arz ve Rica ederim.

İdris Naim ŞAHİN
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.0.05.01.00.249.6443 08/11/2010
Konu : Kurban Bayramı


Ülkemizin birliği ve güvenliği ile vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdikleri üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkları ile herkese örnek olan şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri olan anne, baba, eş ve çocukları ile bu kutsal görev sırasında yaralanıp gazi olan vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam şartlarını iyileştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak millet ve devlet olarak hepimizin asli görevidir.

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı münasebetiyle Devletimizin yereldeki temsilcileri Vali ve Kaymakamlarımız tarafından, her zaman olduğu gibi bu bayramda da kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü ve mukaddes saydığımız değerleri korumak uğruna olağanüstü bir cesaret ve feragat örneği gösteren şehitlerimizin geride bıraktıkları kıymetli emanetlerine ve kahraman gazilerimize minnet borcumuzun bir gereği olarak yakın ilgi ve alaka gösterilecek, devletimizin yanlarında olduğunu hissettirilecek ve ihtiyaçları layık oldukları şekilde karşılanacaktır.

Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocukları ile kahraman gazilerimize Kurban Bayramı münasebetiyle yardım yapılması ve yapılan yardımların 01/12/2010 tarihine kadar ekte gönderilen forma uygun olarak Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini 

Arz ve Rica ederim.

Beşir ATALAY
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.0.02.03.02.249.4874 17/08/2010
Konu : Şehit Yakınları ve Gazilerimiz.

D O S Y A S I N A

Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna gösterdikleri üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkları ile herkese örnek olan şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri olan anne ve babaları, eş ve çocukları ile bu kutsal görev sırasında yaralanıp gazi olan vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam şartlarını iyileştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak millet ve devlet olarak bizim asli görevimizdir.

Bakanlığımızın bütün birimleri ile birlikte vali ve kaymakamlarımız tarafından, şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü sorunuyla bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en hassas şekilde ilgilenilecek ve onlara layık oldukları kıymet verilecektir.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda olduğu gibi yaklaşmakta olan Ramazan Ayında ve Ramazan Bayramında, vali ve kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinasyonunda aziz şehitlerimizin milletimize emaneti olan yakınlarının ve gazilerimizin Ramazan Ayını ve Bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli yardımların yapılmasını,

Ayrıca, 2010–2011 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan yetimleri ile kahraman gazilerimizin çocuklarının eğitime yönelik her türlü ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasını,

Yapılan yardımların 15.10.2010 tarihine kadar ekte gönderilen forma işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesini önemle arz ve rica ederim.

Önemle arz ve rica ederim.

Beşir ATALAY
Bakan

 


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.0.02.03.02.249.8310 09/11/2009
Konu : Şehit Yakınları ve Gazilerimiz.

D O S Y A S I N A

Ülkemizin birlik ve beraberliği ile vatanımızın bölünmez bütünlüğünü borçlu olduğumuz şehitlerimizin yakınları ile bu uğurda mücadele etmiş olan kahraman gazilerimizin yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve bugün olduğu gibi gelecekte de 
her türlü sorun ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenmek millet olarak en önemli vazifelerimizden biridir.

Bu çerçevede, vali ve kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinesiyle yaklaşmakta olan mukaddes Kurban Bayramında, Devletimizin her zaman yanlarında olduğunun hissettirilmesi, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için azami hassasiyetin gösterilmesi, şehit yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli yardımların yapılarak, 16.12.2009 tarihine kadar ekte gönderilen forma uygun olarak Bakanlığımıza bildirilmesi hususlarında bilgi ve gereğini

Önemle arz ve rica ederim.

Beşir ATALAY
Bakan 


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.0.02.03.02.249.6978 02/09/2009
Konu : Şehit yakınları ve Gazilerimiz.


Bakanlığımızca; Vatanımızın bağımsızlığı, Devletimizin ve Milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün temini için, canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ile yine bu uğurda mücadele etmiş olan gazilerimizin sorunlarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bu doğrultuda, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinesiyle kutsal Ramazan Ayında ve Ramazan Bayramında, Devletimizin her zaman yanlarında olduğunun hissettirilmesi, şehit yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için azami hassasiyetin ve özenin gösterilmesi,

Ayrıca, 2009–2010 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan yetimleri ile kahraman gazilerimizin çocuklarının eğitime yönelik her türlü ihtiyaçlarının tespit edilerek süratle karşılanması,

Yapılan yardımların 16.10.2009 tarihine kadar ekte gönderilen forma işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi,

Hususlarında bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Beşir ATALAY
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.00.70002.249.7611 24/11/2008
Konu : Şehit yakınları ve Gazilerimiz.Devletimizin bekasına, milli birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditlere karşı kanları ve canları pahasına mücadele veren aziz şehitlerimizin yakınlarının ve bu uğurda yaralanan gazilerimizin hayat standartlarını yükseltmek, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar artarak devam etmektedir. 

Bu kapsamda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinasyonunda aziz şehitlerimizin milletimize emaneti olan yakınlarının ve gazilerimizin bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için azami gayretin gösterilmesi, ihtiyaç sahibi olanların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli yardımların yapılması ve yapılan yardımların ekte gönderilen forma işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini 

Önemle arz ve rica ederim.


Beşir ATALAY
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.00.70002.249.6719 20/10/2008
Konu : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 


Vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ile bütünlüğümüzün temini için, canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ile yine bu uğurda mücadele etmiş gazilerimiz ve yakınlarını her vesileyle minnet ve şükranla onurlandırmak önde gelen görevlerimizdendir.

Bu bilinçle, Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl ve İlçelerimizde düzenlenecek tören, toplantı, davet vb. etkinliklere aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve harp ve vazife malullerinin temsilcilerinin de davet edilmesini,

Önemle arz ve rica ederim.

Mustafa TEKMEN
Bakan a.
Müsteşar Yrd.


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.00.70002.249.5673 01/09/2008
Konu : Şehit yakınları ve Gazilerimiz.


Devletimizin ve milletimizin ebedi varlığını, birlik ve bütünlüğünü muhafaza uğrunda gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin dul ve yetimlerinin ve bu uğurda yaralanan gazilerimizin, hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar artarak devam etmektedir.

Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinasyonuyla, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan yetimleri ile kahraman gazilerimizin çocuklarından ihtiyaç sahibi olanların, eğitime yönelik her türlü ihtiyaçlarının tespit edilerek süratle karşılanmasını,

Ayrıca, Devletimizin ve Milletimizin şefkat ve desteklerinin bugün olduğu gibi yarın da yanlarında olduğunun bir ifadesi olarak, şehit yakınları ve gazilerimizin Ramazan ayında ve yaklaşan Ramazan Bayramında yapılan her türlü yardımlardan istifade ettirilmelerini,

Yapılan yardımların 15.10.2008 tarihine kadar ekte gönderilen forma işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesini,

Önemle arz ve rica ederim.

Beşir ATALAY
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.00.70002.249.7256 13/12/2007
Konu : Şehit Yakınları ve Gazilerimiz.


Cumhuriyetimizin bekası, milletimizin huzuru ve topraklarımızın güvenliği için kendi hayatlarını hiçe sayarak vatan ve millet sevgisiyle canını feda eden şehitlerimizin dul ve yetimlerinin ve bu uğurda yaralanan gazilerimizin yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve bugün olduğu gibi gelecekte de her türlü sorun ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenmek onlara karşı olan minnet borcumuzun bir gereğidir.

Bu doğrultuda, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinesiyle yaklaşmakta olan mukaddes Kurban Bayramında, Devletimizin her zaman yanlarında olduğunun hissettirilmesi, ihtiyaç sahibi olan şehit yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için azami hassasiyetin ve özenin gösterilmesi konusunda gereğini,

Arz ve rica ederim

Beşir ATALAY
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-249.5969 16/10/2007
Konu : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

Devletimizin bekasına ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı kanları ve canları pahasına mücadele vermiş aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz hepimize bırakılmış en büyük onur ve emanetlerdir. Devlet ve millet olarak bu kahramanlarımızı ve yakınlarını her vesileyle minnet ve şükranla onurlandırmak önde gelen görevlerimizdendir.

Bu bilinçle, Cumhuriyetimizin 84. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl ve İlçelerimizde düzenlenecek tören, toplantı, davet vb. etkinliklere aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve harp ve vazife malullerinin temsilcilerinin de davet edilmesini,

Önemle arz ve rica ederim

Rasim BAŞ
Vali Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü


Sayı : B.05.0.İLİ.00.70002.249.5260 13/09/2007
Konu : Şehit Yakınları ve Gazilerimiz.

Vatanımızın bağımsızlığı, Devletimizin ve Milletimizin bekası, milli birlik ile bütünlüğümüzün beraberliği için, canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ile yine bu uğurda mücadele etmiş olan gazilerimizin her türlü sorun ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenmek onlara karşı olan minnet borcumuzun bir gereğidir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinasyonunda, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, şehit çocukları ile ihtiyaç sahibi gazilerimizin çocuklarının her türlü ihtiyaçlarının tespit edilerek süratle karşılanmasına yönelik gerekli yardımların yapılmasını,

Ayrıca, ihtiyaç sahibi olan şehit yakınları ile gazilerimize devletimizin ve milletimizin şefkat ve desteklerinin yanlarında olduğunun bir ifadesi olarak, kutsal Ramazan ayında ve Ramazan Bayramında gerekli yardımlarda bulunulmasını, yapılan yardımların 09.11.2007 tarihine kadar ekte gönderilen formlara işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesini,

Önemle arz ve rica ederim.
Beşir Atalay
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-154.99.1476 16/03/2007 
Konu : 1005 Sayılı Kanunda 
Yapılan Değişiklikler.


İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Mart 2007 tarihli ve 26458 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi, uygulamanın ekte gönderilen kanun doğrultusunda yapılmasını, Valiliklerce de konu hakkında ilgililerin ve bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmelerini, 

Önemle arz ve rica ederim.

Rasim BAŞ
ValiBakan a.
Müsteşar Yardımcısı


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002.249-618 30/01/2007
Konu : Faizsiz Konut Kredisi Artışı.

İlgi : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 11.01.2007 tarih ve 2007-28/00898 sayılı yazısı.

21 Eylül 1991 tarihinde yayımlanan “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine Malüller ile Dul ve Yetimlerine Açılan Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği”nin 5. maddesi gereği, kredi miktarının 2007 yılı için 44.118,00-YTL (Kırkdörtbin yüzonsekiz) olarak tespit edildiğine dair Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

Valiliklerce konu hakkında ilgililerin ve bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmelerini,

Önemle rica ederim.

Rasim BAŞ
Vali Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü


Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-440.424.2480 13/12/2006
Konu : Şehit yakınları ve Gazilerimiz.

Devletimizin ve milletimizin ebedi varlığını, birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin dul ve yetimlerinin ve bu uğurda yaralanan gazilerimizin mevcut hayat standartlarını yükseltmek ve refah içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalara devam edilmektedir.

Bu çalışmalar çerçevesinde, aziz şehitlerimizin dul ve yetimleri ile gazilerimizden ihtiyaç sahibi olanlarına, devletimizin ve milletimizin geçmişte olduğu gibi gelecekte de yanlarında olacağının bir ifadesi olarak, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinesiyle, Kurban Bayramı öncesinde yardım ve destekte bulunulması, sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini,

Önemle arz ve rica ederim.

Abdülkadir AKSU
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-440.424.2101 27/11/2006 
Konu : Şehitliklerin Düzenlenmesi.

İlgi : 31.10.2005 tarihli ve B.05.0.İLİ-00-70002-440.429.11/7495 sayılı yazımız.

Devletimizin ve milletimizin ebedi varlığını, birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahları olan şehitliklerin, milletimize ve şehitlerimize yaraşır şekilde düzenlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ilgi yazımız ile bildirilmiştir.

Doğrudan il, ilçe, kasaba ve köy mezarlıklarına defnedilen şehitlerimizin mezarları başına ayrı ayrı bayrakların dikildiği, bayrak direğinin bazen ağaçtan olduğu, bayrakların zaman içinde bakımı yapılamadığından yıprandığı görülmektedir.

Bu tür olumsuzlukların giderilmesi ve şehitlerimizin anılarının canlı tutulması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla, il ve ilçelerimizde imkanlar ölçüsünde, şehitlerimize ve milletimize yakışır bir biçimde şehitlikler yapılmasını, yapılacak alanlarda ve mevcut şehitliklerde tarihi, mimari ve estetik değerlerin göz önünde tutulması, bu ölçüler dikkate alınarak oluşturulacak bir platform üzerine taş, mermer vb. malzemeden bir kaide oturtulması, kaide üzerine tarih sırasına göre, her bir şehidimizi tanıtıcı kimlik bilgilerinin yer aldığı bir kitabenin (pirinç plaka) yerleştirilmesi, anılan bu yerler ile şehit mezarlarının düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapılmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini, belediye hudutları içerisinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye hudutları dışında ise İl Özel İdare Müdürlüklerince gerekli çalışmaların yapılmasını,

Önemle arz ve rica ederim.

Şahabettin HARPUT
Vali Bakan a. 
Müsteşar


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü


Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/1519 26/10/2006
Konu : Ücretsiz Seyahat Kartları.

İlgi : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın (Devredilen) 10.10.2006 tarihli B.07.1.EMS.0.10.01.01/5434 SK.127.Md. sayılı yazısı.

Harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerince, zaman zaman Bakanlığımıza (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) yapılan müracaatlarda; 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3’ncü maddesiyle değiştirilen aynı Yönetmeliğin 5 nci maddesinde ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar sıralanmış olup; aynı maddenin son fıkrasında, ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar “Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere yada belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat eder” denilmektedir.

Fıkrada belirtilen “şehir içi” ibaresinin ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlara verilen ücretsiz seyahat kartlarının, kendi yaşadıkları il veya ilçe belediye sınırlarında mı, yoksa yurt genelinde bütün il ve ilçe belediye sınırları içerisinde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınan ve ekte gönderilen ilgi yazıda, ilgililerin “Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında ve kişilerin yaşadıkları il veya ilçe sınırları dikkate alınarak herhangi bir sınırlama veya ayrım yapılmaksızın yurt genelindeki bütün il ve ilçe belediye sınırları içerisindeki şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanımaktadır.” denilmektedir.

Bu doğrultuda , İliniz dahilindeki Belediye Başkanlıklarına duyuru yapılarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini 

Arz ve rica ederim.

Rasim BAŞ
Vali Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/1425 17/10/2006
Konu : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

Milletimiz, tarihi boyunca bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla, vatanını canından üstün tutmuş, milli ve manevi değerlerine bağlılığıyla dünya milletleri içinde saygın bir yer edinmiş vatanına, birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü iç ve dış tehditlere karşı durarak, milleti ve vatanı uğruna canlarından vazgeçen şehitlerimiz, gazilerimiz, harp ve vazife malullerinin fedakarlığı sayesinde hür ve bağımsız bir devlet olarak çok daha güçlü bir şekilde tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK Önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 83.Yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt içinde ve yurt dışında coşkulu bir şekilde kutlanacaktır. Kutlama etkinlikleri kapsamında İl ve İlçelerimizde gerçekleştirilecek tören, davet vb. etkinliklere Devletimiz ve Milletimizin birliği, bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin yakınları, bu uğurda mücadele etmiş gazilerimiz ile harp ve vazife malullerinin temsilcilerinin de davet edilmelerini,

Önemle arz ve rica ederim.

Rasim BAŞ
Vali Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/1215 05/10/2006
Konu : Şehit ve Gazilerimiz.

Harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin, karşılaştıkları sorunları iletebilmeleri için muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu amaçla koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak üzere Başbakanlığın 2006/6 sayılı Genelgesi ile Bakanlığımız (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) görevlendirilmiştir.

Vatanımızın bağımsızlığı, Devletimizin bekası, Milletimizin birlik ve beraberliği için, canlarını vermiş şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bu mücadelede yer almış gazilerimizin içinde bulundukları sorunları, il bazında çözüme ulaştırmak, diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle koordine sağlamak amacıyla, bir Vali Yardımcısının sorumluluğunda Valilik bünyesinde, gazilerimiz ile şehitlerimizin dul ve yetimlerinin kolay ulaşabileceği bir irtibat noktası oluşturulmasını, oluşturulacak bu birimde konuya duyarlılığı olan personel görevlendirilmesini ve görevlendirilen personel isimlerinin 10.10.2006 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesini,

Arz ve rica ederim.

Abdülkadir AKSU
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/1156 04/10/2006
Konu : Şehit yakınları ve Gazilerimiz.

Harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin, karşılaştıkları sorunları iletebilmeleri için muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu amaçla koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak görevi Bakanlığımıza verilmiş olup, bu doğrultuda gaziler ile şehitlerimizin dul ve yetimlerinin mevcut hayat standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalara devam edilmektedir. 

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, aziz şehitlerimizin dul ve yetimleri ile gazilerimizden ihtiyaç sahibi olanlarının, kutsal Ramazan ayında ve yaklaşan Ramazan Bayramında Devletimizin ve milletimizin şefkat ve desteklerinin bugün olduğu gibi yarınlarda da yanlarında olduğunun bir ifadesi olarak, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinesiyle, bu aya özel yapılan her türlü gıda, giyecek vb. yardımlarından istifade ettirilmesi ve yaklaşan kış mevsiminde de ihtiyaç duyabilecekleri yakacaklarının (odun, kömür vb.) tedarik edilerek dağıtılması ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini,

Önemle arz ve rica ederim.

Abdülkadir AKSU
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/15426 14/09/2006
Konu : Şehit yakınları.

Milletimiz, tarihi boyunca bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla, vatanını canından üstün tutmuş, milli ve manevi değerlerine bağlılığıyla dünya milletleri içinde saygın bir yer edinmiş ve vatanına, birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehditlere kararlılık ve cesaretle karşı durmuştur.

Milleti ve vatanı uğruna canlarından vazgeçen şehitlerimiz, bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde emsalsiz yerlerini almışlardır. Aziz şehitlerimizin dul ve yetimleri ile yakınları, bizlere ve gelecek nesillere bırakılan en kutsal emanetlerdir. Onların her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgilenmek şehitlerimize olan şükran ve minnet borcumuzun gereğidir.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinesiyle, Devletimizin ve milletimizin şefkat ve desteklerinin yanlarında olduğu duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, il ve ilçelerimizde bulunan şehit çocuklarının her türlü ihtiyaçlarının tespit edilerek süratle karşılanmasını ve sonucundan bilgi verilmesini,

Önemle rica ederim.

Abdulkadir AKSU
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/15412 08/09/2006
Konu : Şehit ve Gaziler.

Harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin, karşılaştıkları sorunları iletebilmeleri için muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu amaçla koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak görevi Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan şehit yakınlarının ve malul gazilerin zaman zaman Bakanlığımıza (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) yapmış oldukları müracaatlarda, 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılıp sayılmadıkları konusunda tereddüt yaşadıkları, Kamu Kurum ve kuruluşlarınca farklı uygulamalar yapıldığı belirtilmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak 15.10.2005 tarihli ve 25967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlığın 2005/27 sayılı Genelgesi’nde “Vatanın ve Milletin ebedi varlığını ve Devletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek, yurt içinde güvenlik ve asayişi sağlamak veya Ülkemiz adına yurt dışında çeşitli görevler ifa etmek için can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Devletimizin ve Milletimizin şükran ifadesi olarak, 4768 sayılı Kanunla 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü ilan edilmiştir.

Mezkûr günlerde yapılacak tören ve kutlamalara rahatlıkla katılmalarını sağlamak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler Gününde, malul gaziler ile eşlerinin ise 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler Gününde, malul gaziler ile eşlerinin ise 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılmalarında Başbakanlığın anılan genelgesi doğrultusunda uygulama yapılmasını temin etmek üzere Valiliklerce, İlçe Kaymakamlıklarının, Belediye Başkanlıklarının, diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmelerini 

Önemle arz ve rica ederim.

Rasim BAŞ
ValiBakan a.
Müsteşar V.


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü


Sayı :B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/15327 20/07/2006
Konu : Şehit yakınlarının ve malul gazilerin 
silah ruhsatlarının harçtan muaf olması.

Harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizden intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgelerin her türlü resim, vergi ve harçtan muaf olduğu hakkında;

5529 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04.07.2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; bu kanunun 1 inci maddesi ile 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.”

Bilgilerinizi, uygulamanın yukarıda belirtilen değişiklik doğrultusunda yapılmasını, Valiliklerce de konu hakkında ilgililerin ve bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmelerini,

Önemle arz ve rica ederim.

Rasim BAŞ
Vali Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü


Sayı :B.05.0.İLİ-00-70002-440.424/15299 06/07/2006
Konu : Şehit ve Gaziler.

Harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin, karşılaştıkları sorunları iletebilmeleri için muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu amaçla koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak görevi Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

24.06.2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlığın 2006/16 sayılı Genelgesi’nde “Şehitlerimizin milletimize emaneti olan yakınları ile gaziler, harp ve vazife malulleri ve yakınlarının çeşitli nedenlerle ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında konaklama konusunda problemlerle karşılaştıkları müşahede edilmiştir.

Kendilerine karşı milletçe hissedilen vefa ve minnet duygularının bir ifadesi olarak; şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaları uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden yararlanmalarında Başbakanlığın anılan genelgesi doğrultusunda uygulama yapılmasını, Valiliklerce de ilgililerin ve bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin konu hakkında bilgilendirilmelerini,

Önemle arz ve rica ederim.

Şahabettin HARPUT
Vali Bakan a. 
Müsteşar

    İçişleri Bakanlığı Genelgesi Fotoğrafları
    İçişleri Bakanlığı Genelgesi Dökümanları